Monthly Archives: มิถุนายน 2019

อยากเป็น Youtuber ต้องใช้อุปกรณ์อะไรและเรียนรู้อะไรบ้าง

มีน้องท่านนึงสอบถามผมมาว่า ถ้าอยากเป็นยูทูปเบอร์เราจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง แล้วก็จะต้องเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างผมขอตอบจากประสบการณ์ผมเองที่เป็นยูทูปเปอร์มาตั้งแต [...] [...]