สอนตัดต่อวีดีโอ
ด้วย Sony Vegas

ฟรี E-book "9 รูปแบบ 59 ไอเดีย ทำช่อง Youtube"    ฟรี E-book "9 รูปแบบ 59 ไอเดีย ทำช่อง Youtube"